Ik wil graag een aantal mensen bedanken, zonder wie dit boek niet geworden was zoals ik het bedoel: een eerbetoon aan alle soldaten uit de Eerste Wereldoorlog die rond Verdun gevochten hebben.

Mijn welgemeend dankjewel gaat in het bijzonder uit naar Philippe Vandeweege, in mijn ogen een van de meest vooraanstaande kenners van Verdun. Voor zijn expertise en zijn positief kritische bijdragen aan de weergave van de werkelijkheid van 1916. Als Philippe deze waardering leest zal hij ongetwijfeld zeggen: ‘Hou die grote woorden maar ver weg. Nederigheid in deze is de juiste instelling.’ Ik begrijp dat hij juist dit woord gebruikt. Ga maar eens naar Verdun, dan voelt de lezer wel waarom.

Veel dank ben ik ook verschuldigd aan Marleen Vernooy, mijn echtgenote, Henriette en Nol Eekhout en Wim Krijkamp en Iet Claessens mijn goede vrienden, die de concepten in de verschillende stadia van ontwikkeling hebben gelezen, ieder met hun eigen blik en zeker niet kritiekloos, en van waardevol commentaar hebben voorzien.

Dank ook aan Peter Wories, directeur van het intieme museum ‘Le poilu’ in Alkmaar, voor zijn luisterend oor en zijn tips. Zoveel liefde voor en kennis van het onderwerp Eerste Wereldoorlog zo dichtbij is bijzonder.

Ook ben ik schatplichtig aan al die auteurs van boeken over Verdun en de betrokken beheerders en schrijvers van de talrijke sites in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland, waaronder in het bijzonder Forum Eerste Wereldoorlog. Zij zijn een nuttige aanvulling op mijn eigen inspiratie gebleken.

Tot slot wil ik graag mijn erkentelijkheid uitsprekend tegenover Fons Oltheten van Dulce-et-Decorum, mijn uitgever. Hij heeft de moed gehad om mijn boek uit te geven.